Šis klausimas įkvėpė “Happy City” įgyvendinti eksperimentą Vankuveryje (Kanada) kuris parodytų kaip spalvingos ir nekasdieninės intervencijos gali įtakoti žmonių gerbūvį. Pagrindinė eksperimento idėja buvo suprasti, kaip miesto dizainas gali veikti žmonių pasitikėjimo jausmą nepažįstamiems, jų emocijas. Eksperimento dalyviai praėjo per trys populiariausias vietas kuriomis kasdien keliauja miesto gyventojai - takas  tarp gyvenamųjų namų, sankryžą, bei tvarkingą žaliąją erdvę. Dalyviai aplankė trys tas pačias vietas kur buvo atlikti pakeitimai.

Kūrybiškai nuspalvintos sankryžos suteikia pasitikėjimo ir saugumo jausmą.

Eksperimento rezultatai parodė, jog miestai gali gerinti gerbūvį ir pasitikėjimą intervenciju pagalba, kurios įterpia gamtą, spalvas ir unikalius elementus  viešojoje erdvėje. Dalyviai, kurie patyrė erdvių pakeitimus, turėjo didesnį laimės jausmą negu ten kur tų intervencijų nebuvo. Jie jautė didesnį susidomėjimą tom vietom, taip pat pasitikėjimą nepažįstamiems žmonėms.